Ταφές

Η ταφή των νεκρών επιτρέπεται μετά από δώδεκα (12) ώρες από τη νόμιμη πιστοποίηση του θανάτου, αφού προσκομισθεί στην υπηρεσία Άδεια ταφής από το Ληξιαρχείο. Η ώρα ταφής καθορίζεται μετά την έκδοση άδειας ταφής από την οικογένεια.

Γραφείο Τελετών Παυλίδη

Εκταφές

Καλό είναι να έχουν περάσει τουλάχιστον 3 χρόνια, ή διάστημα αρκετό ώστε να έχει γίνει πλήρης αποσύνθεση του σώματος και σε καμία περίπτωση χρονικό διάστημα μικρότερο των 2 ετών.

Τελετές | Μνημόσυνα | Στέφανα | Διακοσμήσεις Ναών | Ταφές - Εκταφές | Επαναπατρισμός Σορών

Είμαστε πάντοτε πρόθυμοι να σας παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την τελετή.
Σε οικονομικά ασθενέστερους ακόμα χαμηλότερες τιμές.